นพ.มงคล วัฒนาศรมศิริ
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2539
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-18:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
อาทิตย์
13:00-18:00
บทความที่เกี่ยวข้อง