นพ.มงคล วัฒนาศรมศิริ
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2539
  • ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 (BLS Provider)
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.16775
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-18:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
อาทิตย์
13:00-18:00
บทความที่เกี่ยวข้อง