อาจารย์ภัทรี โพธิ์ไพจิตร
แผนก หู-คอ-จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสตสัมผัสวิทยา
  • ผู้ชำนาญการด้านการได้ยิน
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-19:00