พญ.ภัทราภรณ์ เพชรโพธิ์ศรี
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
การศึกษา :
  • อนุสาขาผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง