นพ.ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2524
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ พ.ศ.2530
  • Presthetiv and Orthotic Ottoback Scandinavia 1991
  • อนุบัตร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแพทย์ แพทย์ทหารบก พ.ศ.2548
  • ประกาศนียบัตร แพทย์แผนจีน กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ.2555
  • ประกาศนียบัตร การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ พ.ศ.2562
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
บทความที่เกี่ยวข้อง