พญ.อรยา พฤทธิพงษ์
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุแทพย์
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านต้อหิน
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
16.00-20.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
16:00-20:00
อาทิตย์
08:00-13:00