ผศ.นพ.พุทธพงศ์ นิภัสตรา
แผนกผู้ป่วยหนัก, ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
  • อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ.2550
  • สาขาอายุรศาสตร์, พ.ศ.2556
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ,พ.ศ. 2558
  • อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต, พ.ศ.2559
  • การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovscular Life Support, Active Certificate)
  • ECMO DIPLOMA, la Pitie Salpetriere, Paris-France, 2022
เวลาออกตรวจ
แผนกผู้ป่วยหนัก
จันทร์
12:00-20:00
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-20:00
ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด
จันทร์
12:00-20:00
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-20:00
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
12:00-20:00
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง