ผศ.นพ.พุทธพงศ์ นิภัสตรา
แผนกผู้ป่วยหนัก, ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2550
  • อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต พ.ศ.2559
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
แผนกผู้ป่วยหนัก
จันทร์
12:00-20:00
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-20:00
ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด
จันทร์
12:00-20:00
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-20.00
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
12:00-20:00
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-20.00
บทความที่เกี่ยวข้อง