นพ.พุฒิพงศ์ เลื่อมประภัศร์
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเต้านม
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านผ่าตัดส่องกล้อง
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
การศึกษา :
  • แพทศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ.2542
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-16:00
ศุกร์
14:30-20:00
เสาร์
อาทิตย์
13:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง