นพ.พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย
แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร ตับ และ ทางเดินน้ำดี
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารตับ และการส่องกล้องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2542
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร พ.ศ.2544
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-12:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง