นพ.ณัฐกฤษฏ์ พิมุกต์วัชรกุล
ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2537
  • ใบอนุญาตได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว พ.ศ.2540
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ พ.ศ.2547
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและปอด
จันทร์
07:00-16:00
อังคาร
07:00-16:00
พุธ
12:00-16:00
พฤหัสบดี
09:00-20:00
ศุกร์
07:00-12:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
07:00-16:00
อังคาร
07:00-16:00
พุธ
12:00-16:00
พฤหัสบดี
09:00-20:00
ศุกร์
07:00-12:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
บทความที่เกี่ยวข้อง