นพ.พิบูล วชิรลาภไพฑูรย์
แผนก หู-คอ-จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก
การศึกษา :
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534
  • วุฒิบัตร สาขาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา พ.ศ. 2540
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
09:00-15:30
พุธ
09:00-20:00
พฤหัสบดี
09:00-15:30
ศุกร์
09:00-16:00
เสาร์
09:00-17:00
อาทิตย์
08.00-12.00