พญ.พัสตาภรณ์ วิทัยวัฒน์
แผนก X-ray
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัยชั้นสูง
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย พ.ศ.2551
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-16:00
อังคาร
08:00-16:00
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-16:00
ศุกร์
08:00-16:00 สัปดาห์ที่ 1,2,3
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00 สัปดาห์ที่ 2,4
บทความที่เกี่ยวข้อง