นพ.พรชัย เมฆอรียะ
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ มะเร็งนรีเวช และการส่องกล้องผ่าตัดนรีเวช
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2528
  • แพทยสภา ออกหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา พ.ศ.2549
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-16:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
บทความที่เกี่ยวข้อง