น.ต.พญ.ปราณีณัฏฐ์ พิมุกต์วัชรกุล
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ประสาทวิทยา
  • อายุกรรรมระบบประสาท
  • อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09:00-16:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
09:00-12:00
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง