พญ.สิริปราง จ่างจิต
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง, Wellness Center
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
 • ประสาทวิทยา
 • อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
 • เเพทย์ชำนาญการ เวชศาสตร์ชะลอวัย เเละพัฒนาสุขภาพ
การศึกษา :
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544
 • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2551
 • ประกาศนียบัตร Sleep disorders specialist, คลีฟแลนด์คลินิก, สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2553
 • ประกาศนียบัตร International Sleep Medicine, World association of Sleep Medicine พ.ศ.2559
 • ประกาศนียบัตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2562
 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), American Academy of Anti-Aging Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2563
 • ประกาศนียบัตร Advance Nutrition for wellness, IFNW พ.ศ.2563
 • American Board Certified in Nutritional Wellness (CNW), American Naturopathic Certification Board (ANCB) ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2563
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-14:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
Wellness Center
จันทร์
อังคาร
15:00-20:00
พุธ
15:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-14:00
ศุกร์
08:00-20:00
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง