พญ.สิริปราง จ่างจิต
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ประสาทวิทยา
  • อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง