พญ.ศุภัชญา เสนากัสป์
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุแพทย์
  • จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านต้อหิน
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-14:00