พญ.พิมพ์ชนก ตุ้ยเต็มวงศ์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคมะเร็ง
การศึกษา :
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว. 44165
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-21:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง