พญ.นวรัตน์ กาญจนกิตติชัย
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ประสาทวิทยาทั่วไป (General Neurology)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
09:00-13:00
พุธ
09:00-20:00
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
08:00-20:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง