พญ.ดวงใจ บัวขวา
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ศ. 2559
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาติเลขที่ ว.40356
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-12:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00