พญ.ณิชนันทน์ นำพิพัฒน์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคมะเร็ง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
16:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์
10:00-20:00
งดออกตรวจวันศุกร์ สัปดาห์ที่2 ของเดือน
บทความที่เกี่ยวข้อง