พญ.ณัฐชลี คุณาภรณ์
แผนกฉุกเฉิน (Emergency Department), Wellness Center
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรเเพทย์ผู้ชำนาญการ
 • เเพทย์ชำนาญการ เวชศาสตร์ครอบครัว
 • ACLS Instructor
 • เเพทย์ชำนาญการ เวชศาสตร์ชะลอวัย เเละพัฒนาสุขภาพ
การศึกษา :
 • เเพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2540
 • เเพทย์ชำนาญการ สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2545
 • เเพทย์ชำนาญการ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2546
 • ACLS Instructor, American Heart Association, 2012-2016
 • ACLS Instructor, Thai Resuscitation Council, 2017-2019
 • ACLS Instructor, Siriraj Medical Simulation Center for Education and Training คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
 • International Anti-Aging Fellowship (IAAFC), The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA, 2017
 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA, 2018
 • Board Diploma in Anti-Aging Medicine, The World Society of Anti-Aging Medicine (WOSAAM), EU, 2018
 • Certificate of Completion, Advanced Nutrition for Wellness, The Center of Integrative Functional Nutrition and Wellness (IFNW), 2020
 • American Board Certified in Nutritional Wellness (CNW), American Naturopathic Certification Board (ANCB), Montana, USA, 2020
 • Fellowship in Anti-Aging, Metabolic and Functional Medicine (FAAMFM), The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA, 2021
เวลาออกตรวจ
แผนกฉุกเฉิน (Emergency Department)
จันทร์
07:00-16:00
อังคาร
07:00-16:00
พุธ
07:00-16:00
พฤหัสบดี
07:00-16:00
ศุกร์
07:00-16:00
เสาร์
อาทิตย์
Wellness Center
จันทร์
08:00-15:00
อังคาร
08:00-15:00
พุธ
08:00-15:00
พฤหัสบดี
08:00-15:00
ศุกร์
08:00-15:00
เสาร์
อาทิตย์