พญ.ชุติมา สมบูรณ์ศรี
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุแพทย์
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านต้อหิน
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา พ.ศ. 2552
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-16:00
อังคาร
08:00-16:00
พุธ
08:00-14:00
พฤหัสบดี
08:00-14:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-11:00