พญ.ปาลียา เหมะพรรณ์
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2552
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-20:00
เสาร์
12:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง