นพ.ปารมี นิมาลา
แผนกตรวจสุขภาพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
  • อายุรแพทย์ชำนาญการเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์การบิน
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-16:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง