นพ.ประกาศิต สงวนจิต
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ผ่าตัดส่องกล้อง เวชศาสตร์การกีฬา
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านผ่าตัดส่องกล้อง ข้อเข่า ข้อไหล่
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17:00-20:00
อาทิตย์
08:00-13:00
บทความที่เกี่ยวข้อง