นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
ศูนย์หัวใจ, ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ
ศูนย์หัวใจ
จันทร์
อังคาร
17:30-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ
จันทร์
อังคาร
17:30-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์