นพ.วศิน เอาแสงดีกุล
แผนกศัลยกรรมระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญผ่าตัดผ่านกล้องจุลทัศน์
การศึกษา :
  • ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2534
  • วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์ พ.ศ.2541
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:30-16:30
อังคาร
08:30-16:30
พุธ
08:30-10:30
พฤหัสบดี
08:30-16:30
ศุกร์
08:30-16:30
เสาร์
09:00-14:00
อาทิตย์
08:30-11.00