นพ.นภดล ใยบัวเทศ
แผนกสูตินรีเวช, ศูนย์ผู้มีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแทพย์ผู้ชำนาญการด้านมีบุตรยาก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2529
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา พ.ศ.2541
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
10:00-16:00
อังคาร
09:00-17:00
พุธ
10:00-16:00
พฤหัสบดี
10:00-16:00
ศุกร์
10:00-16:00
เสาร์
09:00-18:00
อาทิตย์
10:00-12:00
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
จันทร์
10.00-16.00
อังคาร
09.00-17.00
พุธ
10.00-16.00
พฤหัสบดี
10.00-16.00
ศุกร์
10.00-16.00
เสาร์
09.00-18.00
อาทิตย์
10.00-12.00
บทความที่เกี่ยวข้อง