นพ.นภดล ใยบัวเทศ
แผนกสูตินรีเวช, ศูนย์ผู้มีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมีบุตรยาก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2529
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา พ.ศ.2541
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
13:00-17:00
อังคาร
13:00-17:00
พุธ
09:00-17:00
พฤหัสบดี
09:00-17:00
ศุกร์
09:00-17:00
เสาร์
13:00-17:00
อาทิตย์
13:00-17:00
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
จันทร์
13:00-17:00
อังคาร
13:00-17:00
พุธ
09:00-17:00
พฤหัสบดี
09:00-17:00
ศุกร์
09:00-17:00
เสาร์
13:00-17:00
อาทิตย์
13:00-17:00
บทความที่เกี่ยวข้อง