นพ.นิธิ ภุมมางกูร
แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2538
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา พ.ศ.2544
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง