นพ.สิทธิโชค วัชรมาสบงกช
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ออร์โธปิดิกส์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขา เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2561
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน พ.ศ. 2563
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาต เลขที่ ว.40846
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง