พญ.นัชชา วันทนีย์พร
แผนก X-ray
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัยระบบประสาท
  • (ลาคลอด 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2563)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-21:00
อังคาร
16:00-21:00
พุธ
16:00-21:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
พฤหัสบดี
16:00-21:00 สัปดาห์ที่ 4,5
ศุกร์
16:00-21:00 สัปดาห์ที่ 1,2,3 08:000-21:00 สัปดาห์ที่ 4,5
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
บทความที่เกี่ยวข้อง