ทพญ.นวลพร พิศาลชัยยงค์
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านรักษาคลองรากฟัน
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09:00-16:00
อังคาร
พุธ
13:30-19:30
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง