พญ.นรพร สุนทรฉาย
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านตับและทางเดินน้ำดี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
12:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง