นพ.ไชยยันต์ ประสานเสียง
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ประสาทวิทยา 
  • อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2547
  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา พ.ศ.2553
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-17:00
บทความที่เกี่ยวข้อง