นพ.เอกลักษณ์ อาจนาฝาย
ศูนย์หัวใจ, ศูนย์หัวใจล้มเหลว, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
  • Heart Failure Center Manager
  • ACLS instructor
ภาษา :  ไทย, English
การศึกษา :
  • ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
เวลาออกตรวจ
ศูนย์หัวใจ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
12:00-20:00
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์
ศูนย์หัวใจล้มเหลว
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
12:00-20:00
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
12:00-20:00
เสาร์
08:00-20:00
อาทิตย์