นพ.เพิ่มพูน วรรณกิตติ
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ประสาทวิทยา
  • อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
13:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์