นพ.เทพชัย ธรรมิกสกุล
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
16:00-20:00 (สัปดาห์ที่1,3,5)
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์