นพ.เจษฎา เขียวขจี
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ประสาทวิทยาทั่วไป (General Neurology)
  • Behavioral Neurology and Neuropsychiatry
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
14:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง