นพ.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์
แผนกศัลยแพทย์ด้านระบบประสาท สมองและไขสันหลัง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17:00-21:00
อังคาร
17:00-21:00
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-21:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง