นพ.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์
แผนกศัลยกรรมระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00 สับดาห์ที่1,3,5
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์