นพ.อัครภพ ตั้งสำเริงวงศ์
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านจอประสาทตา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
นพ.อัครภพ ตั้งสำเริงวงศ์ ตรวจผู้ป่วยนัดหมายล่วงหน้า โทร 02-793-5099 ต่อ 5490