นพ.สุกรีย์ สมานไทย
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ประสาทอายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
  • โรคเกี่ยวกับระบบประสาทการทรงตัว และเวียนศีรษะ การฟื้นฟูระบบประสาทและสมอง ด้วยคลื่นแม่แหล็ก
การศึกษา :
  • พบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2001
  • วว. ประสาทอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2008
  • Advance Cardiac Life Support (ACLS) 2019
  • Certified Trainer in Transcranial Magnetic Stimulation for Neuromodulation, MagVenture, Copenhagen, Denmark
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
09:00-17:00
พุธ
09:00-12:00 17:00-20:00
พฤหัสบดี
09:00-17:00
ศุกร์
09:00-17:00
เสาร์
09:00-17:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง