นพ.สมชาย อุปพันธ์
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านจอประสาทตา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2526
  • วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา พ.ศ.2532
  • โรคจอประสาทตาสำหรับจักษุแพทย์ พ.ศ. 2532
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09:00-19:00
อังคาร
09:00-15:00
พุธ
09:00-15:00
พฤหัสบดี
09:00-15:00
ศุกร์
09:00-14:00
เสาร์
09:00-15:00
อาทิตย์