นพ.สมชาย อุปพันธ์
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุแพทย์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2526
  • วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา พ.ศ.2532
  • โรคจอประสาทตาสำหรับจักษุแพทย์ พ.ศ. 2532
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-16:00
อังคาร
08:00-16:00
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-16:00
ศุกร์
08:00-12:00
เสาร์
08:00-15:00
อาทิตย์