นพ.ศิรวิชญ์ วิทรายคำ
แผนก หู-คอ-จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา พ.ศ. 2565
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
12:00-20:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
อาทิตย์
13:00-20:00
บทความที่เกี่ยวข้อง