นพ.วรพจน์ ศรีมานันท์
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านประสาทตาและกล้ามเนื้อตาในเด็ก
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-12:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
อาทิตย์