นพ.มนินธ์ เสรีโรดม
แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ( ศิริราชพยาบาล ) พ.ศ. 2559
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา พ.ศ. 2565
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาตเลขที่ ว.52670
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
13:30-17:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามได้ที่ 027935000
บทความที่เกี่ยวข้อง