นพ.พล อนันตวราศิลป์
แผนกศัลยกรรมระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
  • ศัลแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาทและไขสันหลัง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17.00-20.00 (สัปดาห์ที่2,4)
ศุกร์
17.00-20.00 (สัปดาห์ที่2,4)
เสาร์
13.00-17.00
อาทิตย์