นพ.พรรษ กรรณล้วน
แผนกจิตเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จิตเวชศาสตร์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ.2551
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
10:00-20:00
พุธ
10:00-18:00
พฤหัสบดี
10:00-20:00
ศุกร์
10:00-18:00
เสาร์
08:00-12:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง