นพ. ปริทัศน์ วาทิกทินกร
แผนกจิตเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จิตเวช
การศึกษา :
  • Pg.Dip.Forensic Psychiatry (London, U.K.)
  • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทคลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539
  • วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ.2542
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-12:00
พุธ
08:00-12:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
13:00-17:00
อาทิตย์
13:00-17:00
บทความที่เกี่ยวข้อง