นพ.นฤพัชร สวนประเสริฐ
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ประสาทวิทยา,อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-15:00
อาทิตย์
08:00-12:00 อาทิตย์ที่ 2,4 , 08:00-16:00 อาทิตย์ที่ 1,3
บทความที่เกี่ยวข้อง