นพ.ธนบัตร สมบูรณ์ทรัพทย์
แผนกศัลยกรรมระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านระบบประสาท สมอง และกระดูกสันหลัง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
เสาร์
อาทิตย์
13.00-17.00 สัปดาห์ที่ 4,5