นพ.ณวพล กาญจนารัณย์
แผนก ตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุแพทย์
  • จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจอประสาทตา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
13:00-17:00
อาทิตย์